Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

INTERBUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με διακριτικό τίτλο “INTERBUS A.E.” (εφεξής “η Εταιρεία”)

 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ https://www.interbus.gr/

 

Η εταιρεία ”Interbus A.E.”, η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 280, ΤΚ 15232, είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο των καταστατικών δραστηριοτήτων της.

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι πολύ σημαντική για την Εταιρεία και για το λόγο αυτό αιτούμαστε τη συγκατάθεσή σας για τη διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων τα οποία συλλέγουμε από εσάς μέσω της φόρμας επικοινωνίας την οποία θα βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας στην κάτωθι διεύθυνση:

Φόρμα επικοινωνίας:  https://www.interbus.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1/ 

Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι να επεξεργαστούμε και να ικανοποιήσουμε κάποιο αίτημά σας ή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε για τη λήψη προσφοράς από την Εταιρεία μας.

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν στο αρχείο της εταιρείας για έξι (6) μήνες προκειμένου να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε αιτήματά σας.

Η Εταιρεία δεν θα διαβιβάσει περαιτέρω σε τρίτους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιέχονται στη φόρμα επικοινωνίας, εκτός και αν αυτό καταστεί απολύτως απαραίτητο για τη διεκπεραίωση του αιτήματος σας.

Σε μία τέτοια περίπτωση θα λάβουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα διαβιβαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι τα ελάχιστα τα οποία απαιτούνται για τον επιδιωκόμενο σκοπό της επεξεργασίας και ότι θα πληρούνται πάντοτε οι προϋποθέσεις νόμιμης και έγκυρης επεξεργασίας.

Για τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην εταιρεία Interbus A.E..

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Κανονισμό, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας (Δικηγορική Εταιρεία Λατσούδης και Συνεργάτες, στοιχεία επικοινωνίας: μέσω τηλεφώνου 210-2205950, e-mail dpo@latsoudislaw.com και στην ταχυδρομική διεύθυνση Ακτή Μιαούλη 3, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου της Interbus A.E. στην ιστοσελίδα https://www.interbus.gr/.

Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΔΙΑΦΩΝΩ
Να διατηρηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μου για τον σκοπό επεξεργασίας αιτήματός μου και για την επικοινωνία μαζί μου σχετικά με το ενδιαφέρον το οποίο εξεδήλωσα για τα προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας

 

Σας ενημερώνουμε ότι διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας ως προς την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Ελληνικα