Οι μεγάλες πόλεις της Ελλάδας διαθέτουν δίκτυο οδικών συγκοινωνιών με αστικά λεωφορεία που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες μετακίνησης και ταυτόχρονα αποτελούν άριστο μέσο κινούμενης διαφήμισης.


Ελληνικα